Behandling for hele familien på et professionelt misbrugscenter

08 januar 2020 Astrid Pedersen
Behandling for hele familien på et professionelt misbrugscenter

Et misbrug – hvad end det drejer sig om receptpligtig medicin, alkohol eller illegale stoffer – rammer som oftest flere personer end misbrugeren selv. Når et menneske udvikler en substans afhængighed, vil det i reglen udvikle sig til et alt dominerende misbrug – og dette kan ikke undgå at påvirke især den nærmeste familie.

Især børn af misbrugere er udsatte og sårbare i denne situation. Det at leve med en misbruger er så langt fra nogen dans på roser, hverken for kæresten eller ægtefællen eller for eventuelle børn i forholdet. Men hvor en kæreste eller ægtefælle som voksen er i stand til at foretage valg og dispositioner – og rent faktisk træde i karakter – er misbruget hverdag for børnene indtil en voksen person træffer et valg på deres vegne. Og derfor bør du som med-forælder i en misbrugsramt familie skride til handling over for den afhængighed, som truer med at ødelægge din familie og i særdeleshed dine børns psyke for livet.

Hvorfor er det farlige at vokse op med misbrug?

Selv om der ikke forekommer fysisk vold i hjemmet, og selv om der måske ikke mangler noget rent materielt, kan børn stadig tage stor skade af at leve i et hjem, hvor den ene af – eller begge – forældrene dyrker et misbrug. For det første vil børnene blive vant til at tage ansvar, som ligger ud over det ansvars niveau, man normalt vil tiltænke deres alder – eksempelvis over for mindre søskende, men også ofte over for den misbrugsramte forælder. Og for det andet vil børnene føle sorg og skam og misbruget og ofte isolere sig fra deres jævnaldrende, måske endda komme bagud i deres faglige, sociale og mentale modning.

Hos det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan hele familien få hjælp i forbindelse med afvænning. Læs mere om misbrugsbehandling med tilhørende familieforløb på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder