Hvor frit råderum har du med undervisning i SQL kurser?

11 august 2019 Anders Lundtang Hansen
Hvor frit råderum har du med undervisning i SQL kurser?

Et kursus i et givent emne, som kunne være SQL i IT-forbindelse, skal jo gerne være spændende for alle parter, da det er som en tennis-kamp, hvor det handler om at holde bolden kørerende over nettet, uden at man skal finde en vinder – alle er vindere.

Om man er kursist eller underviser, så vil de spille af på hinanden, at der er en smittende glæde ved at deltage, så når man som underviser server bolden, så er det vigtigt, at den bliver modtaget på den anden side af hegnet og sendt retur.

Dette skaber et godt undervisningsklima, hvor alle parter har det godt med hinanden, og det kommer jo også an på individ-plan, men siden begge parter er der for både at formidle og modtage viden, så er alle jo interesserede i at nå det samme mål.

Hvilket kan bero på, at man som underviser har mulighed for at folde sig ud, som man finder mest interessant og spændende, uden at man forgøgler emnet, så det bare bliver en hyggetime, uden at man reelt lærer noget.

Man kan så også opleve at blive pålagt nogle restriktioner, som kan komme fra ledelsens side af, hvad man må gøre i undervisnings-regi, og hvad der er god stil, og hvad der er dårlig stil.

Måske oplever man det som underviser ikke sådan, men det kan jo blive opfattet anderledes af andre mennesker, som sidder med ledelsesansvaret for, hvordan man hiver kunder ind i butikken.

Derfor er det nødvendigt at afstemme med ledelsen, hvad man må, og hvad man ikke må, for selvom man måske føler, at man oplever en god og interessant undervisning, så kan alle ikke opfatte det på samme måde og tipper så en anonymt til de ledende kursusudbydere.

Det ville jo ikke være heldigt at stå i den situation, så sørg hellere for at bede om tilladelse eller tilgivelse.

Skal du decideret bruge et godt kursus i SQL, så er svaret her: https://www.4d.dk/kurser/business-intelligence/sql

Flere Nyheder